חזון ויעדים

לפני 20 שנה, וכ-50 שנה לאחר הקמת המדינה, קמה עמותת צלול, ששמה לעצמה למטרה לדאוג לנחלים, לים, לחופים ולבריאות הציבור והסביבה של ישראל.

העמותה הביאה לסגירת כלובי הדגים שזיהמו את ים סוף, הביאה להפסקת הזרמת בוצת שפכי השפד"ן לים, גרמה להקמת מכונים לטיהור שפכים שמנעו את הזרמת השפכים לנחלים ולים והביאה לסגירת מכל האמוניה המסוכן של חיפה כימיקלים, שאיים על חייהם של מאות אלפים בצפון הארץ.

היעדים של עמותת צלול לשנים הקרובות כוללים נושאים חשובים לא פחות, למען בריאות הסביבה ובריאות הציבור:

  • הסדרת הפיקוח על קידוחי הגז והנפט שמאיימים על הים התיכון.
  • אישור חקיקה החלה על הקידוחים – חוק התלמ"ת וחוק אזורים ימיים.
  • הרחקת האסדות המזהמות ללב ים (פי הבאר).
  • הפסקת זיהום הנחלים והים ממפעלים ומרשויות מקומיות.
  • עצירת תוכניות המאיימות להשיב את הזיהום לים סוף – ברכות דגים יבשתיות השואבות מי ים ומשיבות פלט מזוהם ופרויקטים מלונאיים שיזהמו את החופים והים.
  • תכנון מקיים הלוקח בחשבון את צרכי האוכלוסיה הגדלה (2% בשנה), אך גם את צרכי הטבע והסביבה והשטחים הפתוחים. 
  • תכנון נכון ומקיים של משק המים והחקלאות, תוך שאיפה למנוע סכנת מחסור ופגיעה בשטחים הפתוחים. 
  • החדרת הנושא הסביבתי לשיח של מקבלי ההחלטות ושל כלל אזרחי המדינה, לצד השיח הבטחוני והכלכלי, כחלק מהבנה שלא ניתן לקיים חברה בריאה, משגשגת ויציבה ללא סביבה מקיימת ונקייה.

"צלול" שמה לעצמה למטרה להפוך את ישראל למקום שטוב לחיות בו כיום ובדורות הבאים, באמצעות סביבה נקייה, בריאה ומקיימת הדואגת לנחלים, לים – לדולפינים, לצבים ולשאר יצורים, כמו גם לבריאותה, בטחונה ואיכות חייה של האוכלוסיה.