עיר ללא פלסטיק

"עיר ללא פלסטיק" היא תוכנית משותפת לעמותת צלול ולעיריית הרצליה, שמטרתה להפחית את השימוש בפלסטיק בעיר הרצליה ובראש ובראשונה מוצרי פלסטיק חד-פעמיים. במגזר העירוני – מסחרי, ציבורי וביתי, מתוך מטרה למנוע נזק לסביבה, לחי ולצומח הימי ולכלל הציבור.

ראשיתה של התוכנית בפיילוט, שיארך שנתיים, שמטרתו לגבש מתודולוגיה, בעזרתה ניתן יהיה ליישם את התוכנת בכל רחבי העיר. הפיילוט הדרגתי ומורכב מחמישה שלבים שמטרתם לחשוף לאת הנושא למגוון קהלים.

עם השלמת התוכנית והשלמת הפילוט ניתן יהיה להעתיקו לערים אחרות ברחבי הארץ ובעולם.

הפיילוט

  •  כולל עסקים לאורך החופים,  גני ילדים, בתי ספר, בית כנסת, מספר עסקים ומשרדים ושתי שכונות מגורים.
  • מסקנות הפיילוט יאפשרו את לימוד הנושא, ניתוח והסקת מסקנות לגבי הרחבת התוכנית לכלל העיר, לערים נוספות ואף לערים נוספות בעולם.
  • לקחי הפיילוט יכתבו בעבודה מסכמת שתכלול ניתוח שאלונים, ניתוח כלכלי והסקת מסקנות.
  • העבודה  תופץ לכלל הערים בארץ, למקבלי החלטות, תוצג בכנס/שולחן עגול ביוזמת עמותת צלול, במסגרת כנסים שמארגן השלטון המקומי ובכנסים בחו"ל העוסקים בנושא זה.כולל

שלבי התוכנית

שלב 1

משרדי העירייה הפסיקו להשתמש בפלסטיק חד פעמי, הפחיתו את השימוש ועברו לעשות שימוש בפלסטיק מתכלה. נזקי הפלסטיק והצורך להפחית את השימוש בו.

שלב 2

עובדי העירייה עברו הדרכות בדבר נזקי הפסלטיק ובעיקר הפלסטיק החד פעמי ועל הדרכים להפחית את השימוש.

שלב 3

מתנדבי "צלול" ערכו סקר פסולת בחוף הים, במטרה לקבל תשובה לשאלה המטרידה – מה מביא איתו הציבור לים? וכיצד ניתן לשנות זאת?

שלב 4

הוחל בפעילות במערכת החינוך לצמצום השימוש בפסלטיק חד פעמי בגני הילדים ובבתי הספר. הפעילות מתבצעת בחדרי המורים ובכיתות.

הדרכות לעובדי העירייה

במסגרת הקמפיין נערכו הדרכות לעובדי העירייה, בדבר הצורך לצמצם את השימוש בפלסטיק.  ההדרכות נערכו בקבוצות וכללו מצגת המסבירה את חשיבות הצמצום בפלסטיק ואת הדרכים לעשות זאת. בתחילת הדרך גילו העובדים הסתייגות מעצם הרעיון של ויתור על כלים חד-פעמיים, אך ככל שהמצגת התקדמה גילו יותר ויותר נכונות  ובנה לחומרת הבעייה.

חדשות