נחלי המזרח

נחלי המזרח – הקדרון והירדן, הנשפכים לים המלח, סובלים מזיהום רב ומהזנחה ארוכת שנים שיש לשים לה סוף. שני הנחלים הם בעלי חשיבות בינלאומית אדירה, דתית ותרבותית אדירה ובאחריות המדינה לשקמם. 

אל הקדרון מזרימה העיר ירושלים שליש משפכיה. לירדן הדרומי אמנם לא זורמים שפכים בעקבות הקמת מכונים לטיהור שפכים בטבריה ובמועצה האזורית עמק הירדן והמועצה האזורית גלבוע, אך הנחל סובל מהעדר מים חמור וממליחות גבוהה שמקשים על שיקומו. 

להגיע להסכמות עם הפלשתינים באשר לחלוקת המים בקדרון והקמת פתרון משותף. באם פתרון זה אינו ישים יש לחזור לתוכנית שאישרה הוועדה המחוזית. 

להזרים לירד כמות גדולה של מים מזו הזורמת כיום ולאפשר את שיקום הנחל הקדוש לשלוש הדתות והוא בעל פוטנציאל כלכלי אדיר בתחום התיירות והנופש.

רוצים לדעת עוד?

הירדן הדרומי